top of page
bgImage

Interventieteam

Het interventieteam                                                          Welke professionals zitten er in ons team

Ons team bestaat uit mensen die vanuit het hart en vol passie in het vak zitten. De werkwijze die wij hanteren vereist veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen en weten wie je bent als persoon. Het mogen werken met jeugdige en gezinnen die soms de hoop verloren zijn door alles wat zij doormaken vinden wij een eer. Ons doel is niet terecht wijzen en aangeven wat wij vinden dat de norm is maar werken vanuit nabijheid en samen bepalen wat voor de jeugdige of het gezin werkt, haalbaar is en haalbaar blijft.


Wat kunnen wij voor u doen

 • Begeleiding of behandeling individueel

 • Gezinsbegeleiding en -behandeling (IAG)

 • Vaktherapie

 • Time-out huis, ter voorkoming crisisplaatsing

 • Opvang waarbij er gezinsdiagnostisch onderzoek plaats kan vinden

 • Begeleide omgang met ouderbemiddeling

 • Begeleiden terugplaatsing van jeugdige

 • Voorkomen OTS of vooronderzoek


Voor meer informatie over het Time-outhuis klik op de link of ga naar de pagina time-out huis.


Vaktherapie

 • Kindertherapie

 • Beeldendetherapie

 • Speltherapie

 • Hypnotherapie

 • Relatietherapie

 • Psychomotorische Kindertherapie (PMKT)

 • Psychotherapie (brede therapievormen)

Ook bieden wij traumatherapie en EMDR


Heeft u nog vragen over een dienst en of wij deze bieden neem dan contact met ons op. Er is veel dat wij bieden en passend maken als het een complex gebied raakt. Wij denken graag met u mee.


Ambulant begeleiders, een onderzoeker, orthopedagogen, pedagogen, gedragswetenschappers, psychotherapeut, PMKT-er, kindertherapeut, EMDR-therapeut, systeemtherapeut, beeldend therapeut, social workers, doktersassistent, multidisciplinair coaches, ervaringsdeskundigen en interventiewerkers.


Er zijn warme contacten met GGZ binnen Flevoland wij  werken samen als het gaat om diagnostiek en meedenken in casussen. Korte lijnen met Psychiater en psycholoog voor overleg.


Onze jeugdwerkers zijn SKJ geregistreerd, io-ers zijn werkend onder een geregistreerd jeugdzorgwerker welke vorm dan ook. Therapeuten zijn erkend en kunnen ook in veel gevallen via de zorgverzekering worden vergoed. 

Interventiewerkers doorlopen een HBO opleiding en dienen zich hiervoor te diplomeren of gediplomeerd te zijn. Onze doktersassistent is geregistreerd. Gedragswetenschappers en orthopedagogen zijn WO.


Wij zijn een specialistisch team dat er steeds aan werkt een mooie toevoeging te zijn op de jeugd- en gezinszorg en daar waar het onmogelijk lijkt naar de mogelijkheden te kijken. Wij benoemen bewust een team dat er steeds aan werkt omdat ook wij als team telkens bijleren en blijven streven naar het nog beter samenwerken en werken aan het bieden van goede jeugd- en gezinszorg.

Within the Family is een erkend leerbedrijf, ben je op zoek naar een uitdagende stage neem gerust eens contact met ons op!bottom of page