top of page


Ieder mens heeft evenveel recht op een volwaardig bestaan. Het gaat om wie je bent en wat jij wil bereiken. Wij staan voor toegankelijke zorg en een inclusieve samenleving waarin mensen het leven kunnen leiden dat bij hen past.


Bij Challenge Up zet jij je in voor een ander. Dit doe je niet zomaar. Wanneer je met ons meedoet, kijken we naar wat je écht tof vindt, wat je zou willen leren en leer je andere mensen kennen. Hoe mooi is het, om door aan Challenge Up deel te nemen, je iemand anders kan helpen?


Door bij Challenge Up iets voor een ander te doen, doe jij mee met de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Als bedankje voor jouw inzet kun je meedoen met leuke workshops en samenkomsten én ontvang je een landelijk erkend certificaat met een leuk geschenkje.

Bij 4Fusion wordt je gewaardeerd om wie je bent en wat je doet.
4Fusion is een tuin midden in Lelystad met twee prachtige kassen waar veel groente en fruit wordt verbouwd. Ook is er een kleine kinderboerderij met varkens, kippen, een geit, een schaap en een alpaca.

We zijn er speciaal voor jongeren die een extra zetje nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat school lastig is. Samen werken we aan een plan om niet uit te vallen. Of, als dat toch is gebeurd, om weer terug te keren naar school of (begeleid) werk. 

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u terecht als het thuis niet goed gaat of als u zich zorgen maakt over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die u niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: u denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar u weet het niet zeker.

Eén aanpak van jeugdcriminaliteit is er niet. Als een jongere voor de eerste keer een strafbaar feit pleegt, pakken politie en justitie dat anders aan dan een jongere die vaker de fout in gaat. Datzelfde geldt voor jeugdgroepen die voor problemen zorgen. Het beleid is vooral gericht op het voorkomen van crimineel gedrag van jongeren. Gaan jongeren toch de fout in? Dan gebruiken politie en justitie meestal zogeheten ‘pedagogisch gerichte sancties’ zoals een verwijzing naar Halt. Pas in een later stadium gaan zij over tot (taak)straffen of maatregelen.

bottom of page