top of page
bgImage

Laad mij met rust!

                                              

Time-out huis

                                        

Wij bieden binnen onze gezinnen, of de gezinnen die juist daarvoor aangemeld worden, de mogelijkheid om voor een aantal dagen op de Time-out te verblijven. Naast het deëscaleren en het tot rust komen voor zowel de jeugdige als de ouder, wordt er gewerkt aan terugkeer naar huis. Doormiddel van gezinsgesprekken, kindgesprekken, oudergesprekken (herstelgesprekken) en veiligheidsafspraken. Dit zorgt ervoor dat een traject niet hoeft te stagneren en er doorgepakt kan worden. Crisisplaatsing wordt voorkomen. 


Het was voor ons als team het missende linkje om door te kunnen pakken als wij in een gezin aan de slag zijn. Door zelf in geval van crisis de rust te kunnen bieden kan het traject gewoon doorgang hebben. Om juist dan wanneer het kwetsbaar wordt door te pakken. Er wordt zo voorkomen dat er een gat of stop in een traject zit. 

                       

Opvang met gezinsdiagnostisch onderzoek of behandeling

Er is mogelijkheid tot verblijf met onderzoek of traject in de thuissituatie. Wij kijken dan samen met het gezin of het bijvoorbeeld mogelijk is dat de jeugdige weer thuis kan wonen en wat daar dan voor nodig is. Als dit in kaart is gebracht kan vervolgens door ons team het traject naar huis worden uitgevoerd in samenwerking met ouders. Wanneer dit niet kan kijken wij mee naar een doorstroom mogelijkheid om voor de jeugdige een perspectief te bieden. Soms is het nodig dat tijdens dit verblijf therapie of behandeling plaatsvindt dit alles is mogelijk. 


Onze ervaring is dat er snel gekeken wordt naar plaatsen op een groep of welke andere woonvorm dan ook. Wij geloven erin dat er vaak nog mogelijkheden zijn als we eerst eens goed onderzoeken wat er precies speelt en wat nodig is om het gezin weer op een gezonde manier met elkaar te verbinden. Een jeugdige plaatsen kan soms niet voorkomen worden en dat is al heftig genoeg. Laten wij dan op zijn minst goed onderzoeken wat er mogelijk is en zo snel mogelijk duidelijkheid bieden.


Deze mogelijkheid heeft ons veel verdriet bespaart....

"Daar stonden we dan, mevrouw dit gaat niet langer uw kind gaat vandaag nog naar de crisisopvang, vanuit daar kijken we wel weer verder. Dit kennen wij inmiddels. We staan dus weer op dit punt omdat er na een vorige crisisplaatsing niets is gebeurd. De belofte wij kijken vanuit daar weer verder heeft een voorgaande keer niets opgeleverd. Geen plan geen aanpak niets. Nu gaat het weer mis, zoals wij als ouders al hadden aangegeven dat dit zou gebeuren als er geen juiste hulp kwam en ja hoor, dan maar weer naar de crisis echter een oplossing hebben wij nog niet gehoord mensen! Wij waren net aangemeld bij Within the Family door de verwijzer werd gezegd dat dit on hold zou worden gezet en Within the Family dit niet zou oppakken in deze situatie. Echter Within the Family gaf aan wij kunnen en moeten juist nu doorpakken. Onze zoon kon bij Within the Family verblijven, tot rust komen en wij konden bijtanken. Er kwamen herstelgesprekken en veiligheidsafspraken. Na twee dagen is onze zoon thuis geweest, even mee eten. Een begeleider kwam mee en keek hoe wij dit samen deden. Na een weekje kwam onze zoon weer drie dagen thuis en daarna weer helemaal. Ondertussen was de hulp opgestart en heeft juist op die moeilijke momenten meegekeken. Dit bleek de oplossing voor ons. Na vijf maanden intensief samenwerken zijn wij de nazorg ingegaan. Zo nu en dan bellen wij nog even voor advies of een luisterend oor waarna wij weer gemotiveerd zijn positief door te gaan. Wij zijn verbaast dat deze manier van werken niet de normale gang van zaken is want zoals Within the Family aangaf, juist vanuit ons dieptepunt konden wij weer gaan opbouwen. Het is voor het eerst sinds jaren dat wij als ouders weer hoop hebben dat wij dit zelf kunnen en onze patronen doorbroken hebben."

bottom of page